GAMESTEAM.IN.TH
Customer Supportsupport@gamesteam.in.th
ทรูมันนี่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการเติมเงิน
28 พฤษภาคม 2563 13:01:00

ทรูมันนี่ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการเติมเงิน

บัตรเงินสดทรูมันนี่มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการเติมเงิน
ประกาศ : เรื่องการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านบัตรทรูมันนี่

ทางทรูมันนี่มีการปรับขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมการเติมเงินผ่านบัตรเงินสดทรูมันนี่จากปกติ 20% เปลี่ยนเป็น 25% ทำให้ทางเว็บไซต์จะต้องทำการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมตามทางทรูมันนี่นะครับ (ค่าธรรมเนียมทางทรูมันนี่เป็นผู้เก็บ) ทำให้อัตราการได้เหรียญในเว็บไซต์ก็จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นตามตารางดังต่อไปนี้

บัตรเงินสดทรูมันนี่ได้รับเหรียญ
5037.50
9067.50
150112.50
300225.00
500375.00
1000750.00

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้เป็นต้นไป
  • Posted by: GAMESTEAM.IN.TH