GAMESTEAM.IN.TH
Customer Supportsupport@gamesteam.in.th
รู้หรือไม่ ?? สามารถ Redeem เกมสตรีมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว
23 กันยายน 2560 00:27:00

รู้หรือไม่ ?? สามารถ Redeem เกมสตรีมผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว

cdkey,steam,steamkey,use key,use cdkey

วิธีการใช้งาน Steam Key (CD-KEY) โดยไม่ต้องเปิดโปรแกรม Steam แต่ใช้วิธีการเข้าผ่านเว็บไซต์แทนได้แล้ว
สตรีมได้ทำการปรับปรุงระบบในเว็บไซต์ใหม่ โดยมีการเพิ่มระบบ "ใช้งานผลิตภัณฑ์" หรือก็คือการใช้งานคีย์เกมลงในเว็บไซต์แล้ว

วิธีการใช้งาน CD-KEY ในเว็บไซต์ (How to redeem Steam Key in web browser)

1. ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบ


2. คลิกที่ชื่อผู้ใช้ของเราและเลือก "Activate a product"


3. ทำการกรอก "รหัสผลิตภัณฑ์" ลงในช่อง และ ติ๊ก "ฉันยอมรับข้อกำหนดของ ข้อตกลงการสมัครสมาชิกของ Steam" จากนั้น คลิก "ดำเนินการต่อ"


4. หากรหัสผลิตภัณฑ์ถูกต้อง หน้าเว็บไซต์จะแสดงชื่อเกมที่เพิ่งใช้งานไป

  • Posted by: GAMESTEAM.IN.TH