GAMESTEAM.IN.TH
Customer Supportsupport@gamesteam.in.th

Steam Wallet 200฿

  • ประเภทสินค้า : Steam Wallet
  • จัดส่งสินค้าทางอีเมล์
  • สำหรับพีซีเท่านั้น
ราคา : 240 GAMESTEAM COIN

Steam Wallet 200฿

วิธีใช้งานบัตร Steam Wallet
1.เข้าสู่เว็บไซต์ https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode/
2.ล็อคอินเข้าสู่ระบบ
3.กรอก Steam Wallet Code ที่ได้รับลงไปจากนั้นกด "ดำเนินการต่อ"
4.หากบัตรถูกต้องระบบจะแจ้งว่า "สำเร็จ!"

หมายเหตุ : หากเป็นการเติมเงินครั้งแรก จะต้องกรอกที่อยู่ของท่านด้วย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง